BẢNG BÁO GIÁ GIÀN GIÁO

bảng báo giá mang tính chất tham khảo
       
     
   
 
 
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM
 PRICE LIST OF PRODUCTS
Kính gửi/ To:  
Địa chỉ/ address:  
Email: Tel:  
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phúc Khang cảm ơn quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý công ty, chúng tôi xin gửi báo giá với nội dung như sau:

Phuc Khang Mechanical Construction Trading Services Company Limited thank you for your interest in our company products. At your request, we would like to quote the following:
STT No TÊN VẬT TƯ
name supplies
ĐVT unit SỐ LƯỢNG quantity KHỐI LƯỢNG Weight / kg  ĐƠN GIÁ unit price THÀNH TIỀN amount GHI CHÚ
note
1 Giàn giáo H  0,90m,dày 2mm,không đầu trọng lượng 7,5kg,chéo 1,75m x 1,8kg KHUNG 1 9,3 25.500 237.150 474.300
2 Giàn giáo H 1,20m,dày 2mm,không đầu trọng lượng 8,5kg,chéo 1,75m x 1,8kg KHUNG 1 10,3 25.500 262.650 525.300
3 Giàn giáo H 1,53m,dày 2mm, không đầu trọng lượng 10,5kg,chéo 1,96m x 2,0kg KHUNG 1 12,5 25.500 318.750 637.500
4 Giàn giáo H 1,53m,dày 2mm,có đầu trọng lượng 11,kg,chéo 1,96m x 2,0kg KHUNG 1 13 25.500 331.500 663.000
5 Giàn giáo H 1,70m,dày 1,6mm,có đầu trọng lượng 10kg,chéo 1,96m x 2,0kg KHUNG 1 12 25.500 306.000 612.000
6 Giàn giáo H mạ kẽm cao =1,70m,dày 1,8mm,có đầu trọng lượng 11,5kg,chéo 1,96m x 2,0kg KHUNG 1 13,5 25.500 344.250 688.500
7 Giàn giáo H mạ kẽm cao =1,70m,dày 2,0mm,có đầu trọng lượng 12,5kg,chéo 1,96m x 2,0kg KHUNG 1 14,5 25.500 369.750 739.500
8 Chéo giàn giáo mạ kẽm 1,96m x 1,0mm,ốp bo chống gãy,trọng lượng 2,0kg CÂY 1 2 25.500 51.000  
9 Chéo giàn giáo mạ kẽm 1,96m x 1,2mm,ốp bo chống gãy,trọng lượng 2,3kg CÂY 1 2,3 25.500 58.650  
10 Chéo giàn giáo mạ kẽm 1,75m x 1,2mm,ốp bo chống gãy,trọng lượng 2,0kg CÂY 1 2 25.500 51.000  
11 Mâm giàn giáo mạ kẽm 360x1600,dày 1,0mm,có khóa ,trọng lượng 9,0kg CÂY 1 9 25.500 229.500  
12 Mâm giàn giáo mạ kẽm 360x1600,dày 1,2mm,có khóa ,có la cường bên hông trọng lượng 11kg CÂY 1 11 25.500 280.500  
13 Mâm giàn giáo mạ kẽm 360x1600,dày 1,4mm,có khóa ,trọng lượng 12,0kg CÂY 1 12 25.500 306.000  
14 Thang giàn giáo mạ kẽm 2400x540,dày 1,5mm,trọng lượng 17kg CÂY 1 17 40.000 680.000  
15 Chống tăng mạ kẽm 4m x 1,6mm,trọng lượng 9kg CÂY 1 9 25.500 229.500  
16 Chống tăng mạ kẽm 4m x 1,8mm,trọng lượng 11kg CÂY 1 11 25.500 280.500  
17 Cùm xoay D42&49 mạ si,trọng lượng 0,55kg CÂY 1     26.000  
18 Kích U ɸ34 x 500,tán đúc trọng lượng 1,7kg CÂY 1 1,7 25.500 43.350  
19 Chân đế ɸ34 x 500,tán đúc trọng lượng 1,7kg CÂY 1 1,7 25.500 43.350  
GIÀN GIÁO NÊM            
1 Cây chống nêm D49x 2,0ly ,L=3,0m,3 bộ nêm,có đầu,trọng lượng 8,3kg CÂY 1 8,3 23.500 195.050  
2 Cây chống nêm D49x 2,0ly ,L=2,5m,3 bộ nêm,có đầu,trọng lượng 7,2kg CÂY 1 7,2 23.500 169.200  
3 Cây chống nêm D49x 2,0ly ,L=2,0m,2 bộ nêm,có đầu,trọng lượng 5,7kg CÂY 1 5,7 23.500 133.950  
4 Cây chống nêm D49x 2,0ly ,L=1,5m,2 bộ nêm,có đầu,trọng lượng 4,5kg CÂY 1 4,5 23.500 105.750  
5 Cây chống nêm D49x 2,0ly ,L=1,0m,1 bộ nêm,có đầu,trọng lượng 3,2kg CÂY 1 3,2 23.500 75.200  
6 Thanh giằng D42 x 2,0ly,L= 1,45m ,trọng lượng 3,0kg CÂY 1 3 23.500 70.500  
7 Thanh giằng D42 x 2,0ly,L= 1,15m ,trọng lượng 2,4kg CÂY 1 2,4 23.500 56.400  
8 Thanh giằng D42 x 2,0ly,L= 0,95m ,trọng lượng 2,0kg CÂY 1 2 23.500 47.000  
9 Thanh giằng D42 x 2,0ly,L= 0,55m ,trọng lượng 1,2kg CÂY 1 1,2 23.500 28.200  
10 Thanh giằng D42 x 1,8ly,L= 1,45m ,trọng lượng 2,7kg CÂY 1 2,7 23.500 63.450  
11 Thanh giằng D42 x 1,8ly,L= 1,15m ,trọng lượng 2,0kg CÂY 1 2 23.500 47.000  
12 Thanh giằng D42 x 1,8ly,L= 0,95m ,trọng lượng 1,7kg CÂY 1 1,7 23.500 39.950  
13 Thanh giằng D42 x 1,8ly,L= 0,55m ,trọng lượng 1,0kg CÂY 1 1 23.500 23.500  
14 Chống đà D49, L=1,2m x 2mm,trọng lượng 3,2kg CÂY 1 3,2 23.500 75.200  
15 Consol chữ A mạ kẽm D49 x 2mm,trọng lượng 7,5kg CÂY 1 7,5 23.500 176.250  
16 Kích U ɸ34 x 500,tán đúc trọng lượng 1,6kg CÂY 1 1,6 25.500 40.800  
17 Chân đế ɸ34 x 500,tán đúc trọng lượng 1,6kg CÂY 1 1,6 25.500 40.800  
GIÀN GIÁO RINGLOCK            
1 Cây chông ring clock mạ kẽm D49 ,L=3,0m,dày 2,0mm,5 bộ chốt hoa trọng lượng 9,3kg CÂY 1 9,3 26.000 241.800  
2 Cây chông ring clock mạ kẽm D49 ,L=2,5m,dày 2,0mm,3 bộ chốt hoa trọng lượng 8,3kg CÂY 1 8,3 26.000 215.800  
3 Cây chông ring clock mạ kẽm D49 ,L=2,0m,dày 2,0mm,3 bộ chốt hoa trọng lượng 6,6kg CÂY 1 6,6 26.000 171.600  
4 Cây chông ring clock mạ kẽm D49 ,L=1,5m,dày 2,0mm,2 bộ chốt hoa trọng lượng 4,8kg CÂY 1 4,8 26.000 124.800  
5 Cây chông ring clock mạ kẽm D49 ,L=1,0m,dày 2,0mm,2 bộ chốt hoa trọng lượng 3,8 kg CÂY 1 3,8 26.000 98.800  
6 Thanh giằng ringlock mạ kẽm D42 x 2mm,L= 0,6m trọng lượng 2,0kg CÂY 1 2 26.000 52.000  
7 Thanh giằng ringlock mạ kẽm D42 x 2mm,L= 0,90m trọng lượng 2,5kg CÂY 1 2,5 26.000 65.000  
8 Thanh giằng ringlock mạ kẽm D42 x 2mm,L=1,2m trọng lượng 3,2kg CÂY 1 3,2 26.000 83.200  
9 Chống đà bán cùm D49 x 2mm,L=1,2m trọng lượng 3,4kg CÂY 1 3,4 26.000 88.400  
10 Consol bán cùm D49 x 2mm trọng lượng 7,5kg CÂY 1 7,5 26.000 195.000  
11 Kích UΦ38 x 600,tán đúc trọng lượng 2,5kg CÂY 1 2,5 26.000 65.000  
12 Kích Chân Φ38 x 600,tán đúc trọng lượng 2,5kg CÂY 1 2,5 26.000 65.000  

Copyright © 2020 Phúc Khang. All Rights Reserved. Powered by Nina Co.,Ltd
Đang online: 3   |  Tổng truy cập: 176042
Hotline tư vấn: 0773987777
Zalo